میلان آماده ارائه پیشنهاد 15 میلیون یورویی برای جذب ایوان اندیکا
میلان به زودی پیشنهادش برای جذب اندیکا را به فرانکفورت ارائه می کند

مدافع فرانسوی آینتراخت فرانکفورت همچنان مورد توجه میلان است.
به گزارش بیلد، میلان آماده ارائه پیشنهاد 15 میلیون یورویی به فرانکفورت برای جذب ایوان اندیکا است. درحالی که از جزئیات تماس تلفنی پائولو مالدینی، مدیر میلان با اندیکا خبری منتشر نشده اما احتمالا نشانه های دلگرم کننده ای از سوی این مدافع 22 ساله وجود داشته که باعث شده روسونری برای جذب او پیشنهادی آماده کند. گفتنی است اندیکا فقط تا انتهای فصل با فرانکفورت قرارداد دارد. 

اخبار مرتبط