سر تیتر

آخرین اخبار
ترنت در آستانه خط خوردن از تيم ملي
افت عجيب و غريب ترنت الكساندر آرنولد باعث شده كه بسياري از كارشناسان ورزشي اين مسئله را عنوان كنند كه شايد گريت ساوت گيت او را اصلا به قطر نبرد و از فهرست اصلي تيم ملي خط بخورد.


الكساندر آرنولد در اين چند سال هميشه مهره ارزشمندي براي ليورپول و تيم ملي انگلستان بوده است. اما افت چشم گير او در اين روزها كه منتهي به جام جهاني مي شود، مي تواند به راحتي باعث خط خوردنش از فهرست اصلي تيم ملي شود. زيرا ساوت گيت در پست دفاع راست ترافيك تاريخي بسيار سنگيني دارد و مي تواند از حضور كايل واكر، ريس جيمز و كيه ران تريپيه استفاده كند.

آرنولد ماه آينده ٢٤ ساله مي شود و هم چنان يكي از اركان اصلي ليورپول هنگام فاز هجومي محسوب مي شود ولي در انجام وظايف دفاعي به حدي افت كرده كه سوژه مناسب براي شبكه هاي مجازي شده است.
پس از باخت فاجعه بار ٤ گل از ناپولي كارشناسان ورزشي به اين نكته اشاره كردند كه حتا تيم هاي حريف نيز متوجه اين افت و كم كاري در امور دفاعي شده اند و برنامه هاي هجومي خود را از سمت او طراحي مي كنند. برنامه هايي كه تا اينجاي فصل جواب داده است و ليورپول بدترين شروع تاريخ خود زير نظر يورگن كلوپ را تجربه مي كند.

دني مورفي در يادداشتي براي ديلي ميل نوشت: درس هاي دفاعي هست كه آرنولد بايد به خوبي ياد بگيرد و مربيان و هم تيمي هايش در ليورپول بايد به او كمك كنند. اميدوارم ساوت گيت او را از فهرست تيم ملي خط نزند ولي زماني او رو به جلو حركت مي كند بايد تضمين دفاعي چون هندرسون در زمين حضور داشته باشد.

حضور آرنولد براي تيم ملي انگليس مي تواند از لحاظ بازي سازي كمك زيادي باشد ولي همين كه حريفان مي دانند با هجوم او روزنه اي مناسب براي ضربه زدن دارند، مي تواند كار دفاعي تيم را مخصوصا در بازي هاي سنگين سخت تر كند.

آرنولد بايد در اردوهاي پيش رو و البته در تيم ليورپول عملكرد خود را تقويت كند وگرنه احتمال خط خوردنش با وجود گزينه هاي با كيفيت ديگر بسيار محتمل به نظر مي رسد.
اين افت فاحش در مورد هري مگواير نيز مشخص است. او نيز تفاوت هاي زيادي با جام جهاني قبل كرده و (حتا اگر) موضوع كيفيت بازي را فاكتور بگيريم، او اعتماد به نفس چهار سال پيش را ندارد. با اين حال ساوت گيت اعلام كرده است كه او را به تيم ملي دعوت خواهد كرد. تفاوت اصلي مگواير و آرنولد در اين است كه انگلستان در پست دفاع آخر، ترافيك سنگين پست دفاع راست را ندارد.

بايد ديد آرنولد كه خطر بيخ گوشش است مي تواند با تلاش خود را در هفته هاي باقي مانده ثابت كند و اين افت چند وقت اخير را جبران كند يا ما نيز مانند ديگر تيم هاي حاضر در گروه يك نفس راحت از بابت غيبت او در جام جهاني ٢٠٢٢ قطر خواهيم كشيد.