حسين يزداني گران ترين كشتي گير تاريخ ايران
تيم صنايع مازندران با قرارداد جديدي كه با حسين يزداني بست باعث شد بالاخره دستمزد كشتي گيران در ايران ميلياردي شود. اتفاقي كه مي توانست بسيار زودتر رخ دهد و باعث حرفه اي تر شدن بازيكنان و تيم ها مانند ليگ برتر فوتبال شود.

 

در حال حاضر تنها ستاره بي چون و چراي كشتي ايران يعني حسين يزداني به قرارداد ميلياردي رسيده است ولي همين امر نويد اين را مي دهد كه در سال هاي آينده شاهد تكرار اين اتفاق براي كشتي گيران ديگر هم خواهيم بود.

تيم صنايع مازندران تحت هدايت رضا يزداني امسال بايد از عنوان قهرماني سال قبل خود دفاع كند. آن ها با حسين يزداني و محمدحسين محمديان قرارداد بستند. به اين ترتيب يزداني اولين كشتي گير تاريخ ايران مي شود كه قرارداد يك ميلياردي امضا كرده است.
نكته جالب اينجاست كه اين قرارداد براي انجام سه كشتي امضا شده است و يزداني كه عادت دارد حريف هايش را در داخل ايران زير سه دقيقه ببرد، يه احتمال زياد اين رويه را در فصل پيش رو نيز ادامه مي دهد و رقيب چندان دشواري در مقابل نخواهد داشت. اين اتفاق يك معني دارد، يعني يزداني براي انجام سه مبارزه كه جمع آن ها به صورت مفيد زير ١٠ دقيقه مي شود، يك ميليارد دريافت خواهد كرد.

قراردادهاي ديگر اما ميليوني هستند و هنوز به مرز ميليارد نرسيدند. محمديان با صنايع ٥٠٠ ميليون قرارداد بسته است. ديگر تيم مازندراني و مدعي ليگ برتر يعني انبوه سازان هوتن نيز با كامران قاسمپور قراردادي ٨٠٠ ميليوني بسته است. اميرمحمد يزداني و محمد نخودي هم قراردادهايي ٤٥٠ ميليوني دارند.

تيم شگفتي ساز اين سال ها يعني پترو پالايش بيليشِ تاكستان هم مانند ساير تيم ها بايد از قانون پيروي كند و تنها سه بازيكن تيم ملي را جذب كند. آن ها با عليرضا سرلك، يونس امامي و اميرحسين زارع قرارداد امضا كرده اند. سقف قرارداد اين تيم نيز ٥٥٩ ميليون تومان است.

 

اخبار مرتبط