پیشنهاد مبلغ 4.5 میلیون یورو برای فسخ قرارداد!
الکسیس سانچز حاضر به فسخ قراردادش با نراتزوری نیست.

پیشنهاد مبلغ 4.5 میلیون یورو برای فسخ قرارداد!

الکسیس سانچز مهاجم اهل شیلی تیم اینتر که گویا سیمونه اینزاگی دیگر علاقه ای به ادامه بازی وی در اینتر ندارد پیشنهاد  مبلغ 4.5 میلیون یورو برای فسخ قرارداد دریافت کرده. اما وی که پیشنهاد بهتری از تیم های معتبر اروپایی ندارد این پیشناد را رد کرد تا یک سال دیگر تا پایان قرارداد خود با دستمزد سالیانه 7 میلیون یورو در تیم باقی بماند و شانس خود را امتجان کند.

اخبار مرتبط