اعترافات تلخ يك اسطوره
توتي در رم يك اسطوره نيست، جزو خدايگان است. او چند روز پيش در حالي تولدش را جشن گرفت كه روزگار بسيار تلخي را پشت سر مي گذارد و مصاحبه جنجالي اش دست به دست ميان مردم رم مي چرخد. او در اين مصاحبه ماجراي بيماري سختي كه پشت سر گذاشته، مرگ پدرش و خيانت همسرش صحبت كرده است.

 

چند روز پيش در حالي پيام هاي تبريك تولد فرانچسكو توني در منابع معتبر فوتبالي منتشر مي شود كه ديگر ذهنيت بي نقص بودن او براي هواداران رم و ايتاليا از بين رفته بود. آن ها توقع نداشتند جز زمان خداحافظي از رم بار ديگر اشك ريختن او را مشاهده كنند؛ اسطوره ها كه اشك نمي ريزند.
جمله معروف توتي هم چنان نقل مي شود؛ من حاضرم با رُم يك بار قهرمان ايتاليا و اروپا بشوم تا با تيم هاي ثروتمندي چون يوونتوس و رئال ٥ بار به اين عنوان دست پيدا كنم.

اما روزگار براي اسطوره جالوروسي خوب پيش نرفته است. فرانچسكو و ايلاري بلازي دو دهه تيتر تمام اخبار ايتاليا بودند. زوج خوش تيپ، مشهور و جذابي كه به نماد عشق ورزي در اين كشور و شايد هم جهان مبدل شدند. اما توتي پس از سكوتي طولاني طي مصاحبه اي تمام رازها را با مردم در ميان گذاشت.

توتي مصاحبه اش را اينگونه شروع كرد: به كروناي شديدي مبتلا شدم. ٢٥ روز در خانه حبس بودم و نزديك بود به بيمارستان منتقل شوم. سپس ١٢ اكتبر ٢٠٢٠ فرارسيد. پدر من فوت كرد. آخرين بار او را در ٢٦ آگوست ديده بودم. چون مي دانستم بيمار است نمي توانستم او را ملاقات كنم. پدرم هميشه در كنارم بود. او هيچوقت هيچ سفري را از دست نداده بود. هميشه در كنارم بود.
توتي ادامه مي دهد: من دوره سختي را پشت سر گذاشتم. اول اين كه از فوتبال خداحافظي كردم، سپس پدرم را بخاطر كرونا از دست دادم. خودم هم نيز درگير اين ويروس بودم و درست زماني كه به همسرم نياز داشتم او كنارم نبود.
در اين ٢٠ سال شايعات زيادي در مورد ما وجود داشت ولي من هميشه به خودمان اعتماد داشتم. من هيچوقت خيانت نكردم. در همين برهه بود كه از طرف اشخاصي كه به آن ها اعتماد دارم، هشدارهاي جدي دريافت كردم. مشكوك شدم، موبايل همسرم را چك كردم و متوجه شدم با شخصي رابطه دارد.
بخش ناراحت كننده مصاحبه توتي اينجا آغاز مي شود: من همه چيز را در خودم ريختم، به كسي چيزي نگفتم. حتا ويتو اسكالا، دوستي كه از ١١ سالگي كنارم است، چيزي از ماجرا نفهميد. ترجيح دادم از اين اتفاق چشم پوشي كنم ولي در ادامه بخاطر محافظت از بچه هايم واكنش نشان دادم. همين باعث شد به افسردگي مبتلا شوم، نمي توانستم بخوابم و وانمود كنم اتفاقي نيفتاده است.

توتي روزگار سختي را پست سر مي گذارد. او بعدتر اعلام كرد كه ايلاري حتا از لحاظ مالي نيز به او ضربه زده و يكي از صندوق هاي امانت هاي بانكي شان را خالي كرده و كلكسيون ساعت هاي رولكس اش را نيز برداشته است.
آن ها براي حضانت بچه ها نيز مشكلات زيادي داشته اند و حتا ايلاري قصد داشته خانه توتي را نيز در اختيار بگيرد.
اين سرنوشت عشقي است كه دو دهه مثالي مثبت براي عشاق ايتاليايي بود. توتي به گفته خودش به تازگي از افسردگي درآمده (گرچه حال مادرش خوب نيست) و با نومي بوكي وارد رابطه شده است. او ادعا دارد در ماه مارس ٢٠٢٢ حضور نومي باعث بهتر شدن حالش شده است ولي اين صدا ديگر صداي غرش گرگ آلفاي قدرتمند هميشه نيست.
ضعيف تر از هميشه و به دنبال راه نجات.

 

اخبار مرتبط