سر تیتر

آخرین اخبار
زنگ خطر براي خشكساليِ مهاجم در ليگ
در دهه گذشته جز مهدي طارمي و كريم انصاري فرد كه بازيكن هاي لژيونر و به اصطلاح صادراتي ما هستند تنها ٢ بازيكن ايراني موفق به كسب آقاي گلي ليگ برتر ايران شده اند. اين نشان مي دهد ما برخلاف هميشه كه حداقل در پست هاي هجومي بازيكن هاي بزرگ تربيت مي كرديم تا چند سال ديگر به مشكل خواهيم خورد.

تا مدتي ديگر فصل فوتبالي ١٤٠٢-١٤٠١ آغاز خواهد شد. مسابقات ليگ خليج فارس از فصل ١٣٩٣-١٣٩٢ ده آقاي گل به خود ديده است. ٥ نفر از آنها ايراني و ٥ نفر ديگر غير ايراني هستند. اين در حالي است كه ليگ ما چند سال با مشكل جذب بازيكن خارجي مواجه بود.
از سوي ديگر نبايد گول ٥ نام ايراني اين فهرست را بخوريم. مهدي طارمي و كريم انصاري فرد جزو بازيكنان لژيونري هستند كه به نسل قبل پرورش بازيكنان و مهاجمين ايراني تعلق دارند و نسبت به سن و سالي كه دارند دوران حرفه اي آن ها تا دو يا سه فصل ديگر تمام خواهد شد.
در اين ميان باشگاه هاي ما هيچ تلاشي براي پرورش مهاجم هاي تمام عيار نكرده اند. چيزي كه كمبود آن در نسل هاي قبلي هيچوقت حس نشده است.
غلامرضا عنايتي، علي دايي، ادموند بزيك و … كه به نسل قبل تر بر ميگردند تا مدت ها جايگاه آقاي گلي ليگ را به بازيكنان داخلي مي رساندند.
اين در حالي بود كه ما عملكرد بازيكن ها و به خصوص مهاجم هاي لژيونر را جدا محاسبه مي كرديم.
يعني مي دانستيم در حالي كه مهدوي كيا، هاشميان، دايي، عزيزي بعدتر قوچان نژاد و ديگر مهاجمين ايراني اگر در ليگ هاي مختلف اروپايي يا عربي دارايي هاي گران قيمت ما محسوب مي شوند، ليگ داخلي هم در حال پرورش مهاجمين تمام عيار است. جوان هايي كه با آقاي گل شدن در ليگ اعلام حضور مي كردند و نسل بعد لژيونرها را تشكيل مي دهند. يا مثل آرش برهاني، عنايتي و محسن خليلي در ليگ داخلي مي مانند ولي جزو دارايي هاي تيم ملي هنگام نياز به آن ها خواهند بود.

اين اتفاق در ده سال اخير رخ نداده است.
انصاري فرد و طارمي كه حساب شان جداست و اولي با سه بار آقاي گلي و دومي با دو بار پياپي، نسان دادند جزو نسلي هستند كه به زودي لژيونر خواهند شد. نسلي كه بر آمده از دوران مربي وقت تيم ملي كارلوس كيروش بود و حضور در ليگ هاي خارجي را براي براي بازيكنان تيم ملي الزامي كرده بود.

اما اين روند مهاجم سازي به دوران خشكسالي خود رسيده است. معيار مناسب براي اثبات اين حرف ساده است. در ده سال اخير و بازيكنان پرورش يافته نسل سوم ليگ برتر هر بازيكن داخلي كه آقاي گل شده در ليگ مانده و لژيونر نشده است.

نگاهي به آقاي گل هاي ليگ بكنيم:
(٩٣-٩٢) - كريم انصاري فرد - ١٤ گل
(٩٤-٩٣) - ادينيو - ٢٠ گل
(٩٥-٩٤) - مهدي طارمي - ١٦ گل
(٩٦-٩٥) - مهدي طارمي - ١٨ گل
(٩٧-٩٦) - علي عليپور - ١٩ گل
(٩٨-٩٧) - كيروش استنلي+شيمبا - ١٦ گل
(٩٩-٩٨) - شيخ دياباته - ١٥ گل
(٤٠٠-٩٩) - سجاد شهباززاده - ٢٠ گل
(٤٠١-٤٠٠) - گادوين منشا - ١٤ گل

از ميان نام هاي ذكر شده عليپور هم لژيونر شد ولي عملكرد اين بازيكن ٢٧ ساله روند ساكن يا بهتر بگوييم صعودي نداشته و در نمودار مهاجميني كه بتوانند آينده تيم ملي را بي نياز كنند قرار نمي گيرد.

اين آمار نشان مي دهد كه ما حداقل تا ٤ سال ديگر به شدت با كمبود مهاجم تمام كننده مواجه خواهيم شد.
قانون فوتبال چنين نكته اي را به ما گوشزد مي كند، ليگ و باشگاه هايي كه بتوانند مهاجمين خوبي پرورش دهند آينده تيم ملي خود را ساخته اند. اكثر مهاجمين بزرگ دنياي فوتبال ابتدا در ليگ داخلي آقاي گل شده و سپس راهي باشگاه هاي بزرگ و كوچك خارجي شده اند.