كريم يا لِوا؛ مسئله اين است!
پس از جدايي مسي از بارسلونا به نظر مي رسيد ديگر هيچ رقيبي براي كسب عنوان آقاي گلي لاليگا براي كريم بنزما وجود ندارد. او گلزن شماره يك اين ليگ خواهد بود و حداقل تا سه فصل پيچيچي را بايد به نام او زد. اما با آمدن بزرگترين ماشين گلزني جهان به لاليگا باز هم رقابت بر سر اين عنوان جذاب خواهد شد. روبرت لواندوفسكي با بارسايي كه تا دندان مسلح است مي تواند جنگ جهاني دوم را در اين ليگ به راه بي اندازد.

شايد كمتر كسي فكر مي كرد بعد از رفتن كريستيانو رونالدو و ليونل مسي و اتمام جنگ جهاني اول براي كسب عنوان پيچيچي بار ديگر اين اميد در دل هواداران لاليگا زنده شود كه شاهد رقابتي نزديك خواهند بود. جنگ جهاني دوم؛ لِوا بر عليه كريم.

فصل گذشته كريم بنزما نه تنها در لاليگا بلكه در ليگ قهرمانان هم حكمراني كرد. او نسبت به ديگر بازيكنان دنياي فوتبال فاصله قابل توجه و چشم گير داشت. دقت بفرماييد نسبت به ديگر بازيكنان فوتبال جهان و نه ترميناتور بايرني ها. لِوا چه در تعداد گل و چه در نرخ ارزش گل باز هم يك سر و گردن بالاتر از ديگران بود و با فاصله اي اندك رقابت را به كريم بنزما واگذار كرد.

بنزما در رقابت هاي لاليگا ٢٧ گل زد و ١٥ گل در چمپيونز ليگ به ثمر رساند. اين در حالي بود كه لوا در فصل قبل ٣٥ گل در بوندسليگا زد و ١٣ گل در چمپيونز ليگ به ثمر رساند.
در هر صورت لِوا بار ديگر كفش طلاي اروپا را به دست مي آورد ولي عنوان آقاي گلي ليگ قهرمانان را به كريم واگذار كرده و به احتمال زياد توپ طلا را نيز اين بار به اين ستاره فرانسوي ببازد.
زيرا كريم در تاثيرگذاري گل ها فاصله بيشتري با لِوا دارد. بنزما در فصل گذشته ١٢ پاس گل داده، اما اين رقم براي لِوا ٤ پاس گل است. يعني دقيقا كريم سه برابر لوا پاس گل داده است.

اما اين قهرماني رئال مادريد در ليگ قهرمانان بود كه تقريبا تير خلاص را براي كسب توپ طلا به لواندوفسكي زد. كريم بنزما با درخشش در اين رقابت ها با ارزش ترين بازيكن شناخته شد. او با ارزش كل ١١.٨٩ (يعني در هر بازي متوسط ٠.٩٨٤ ارزش در ٩٠ دقيقه) اين عنوان را به دست آورد.

اگر نرخ ارزش كريم بنزما در لاليگا را به رقم مذكور اضافه كنيم، مجموع ارزش بنزما مي شود ٢٥.٢٢ دو فصل گذشته و با اختلافي مويي از لواندوفسكي كه ارزشش در فصل گذشته ٢٥.١٩ بود، مي گذرد و در صدر قرار مي گيرد.

حال حساب كنيد اين آمار و ارقام در حالي صورت بگيرد كه اين دو ستاره فوتبال در يك ليگ بازي كنند و رقيب مستقيم همديگر باشند. مشخصا جنگ جهاني دوم فوتبالي بعد از مسي و رونالدو بوجود خواهد آمد.
بسياري از كارشناسان فوتبال معتقدند شايد لِوا در فصل اول به اندازه اي كه فكرش را مي كنيم نتواند خود را به بنزما كه حسابي در رئال جا افتاده برساند. اما تست هاي فيزيكي لِوا و قدرت ذهني عجيب و غريبي كه او را به ترميناتور دنياي فوتبال تبديل كرده در همين چند روزي كه به بارسا پيوسته باعث شگفتي همه شده است.
لوا پس از اهدا نكردن توپ طلايش در سال ٢٠٢٠ و واگذاري اين جايزه در سال بعد به مسى هيچ تفاوتي در عملكردش ايجاد نكرد. اين در حالي بود كه بسياري معتقد بودند اين اتفاق، يعني اهدا نكردن توپ طلاي ٢٠٢٠ به او مي توانست بر عملكرد هر بازيكني از لحاظ روحي تاثير بگذارد.
اين خصيصه نشان مي دهد كه روبرت لواندوفسكي حداقل براي كسب جايزه پيچيچي و آقاي گلي در لاليگا رقيب بسيار جدي براي كريم بنزما محسوب مي شود و ستاره فرانسوي مادريد ديگر آن حاشيه امنيت فصل گذشته را ندارد.
و توضيح آخر اين كه عنوان آقاي گلي لاليگا كه با وام داري از نام رافائل پيچيچي مورنو ، پيچيچي نامگذاري شده يك ركورددار تقريبا دست نيافتي دارد. در حالي كه اكثر گلزنان بزرگ تاريخ فوتبال در لاليگا بازي كرده اند و براي كسب فقط يك عنوان آقاي گلي در چند فصل رقابت سختي داشته اند، ليونل مسي با كسب ٨ پيچيچي ركوردار اين عنوان است.

 

اخبار مرتبط