خيلي ها ميگن من سياسي نيستم.
خيلي ها ميگن من سياسي نيستم. مخصوصا كسايي كه يه اسم و رسمي تو ذهن و دل مردم به دست آوردن. هزار و يك دليل وجود داره كه يه شخص تو اين مملكت مشهور بشه، سلبريتي بشه، ولي خيلي دليل هاي كمي وجود داره كه يه شخص سلبريتي بمونه. مرز مشهوريت رو رد كنه و به محبوبيت برسه.


امروز بدون هيچ تعصب رنگي بايد هواي وريا غفوري رو داشته باشيم. بايد اسمش رو از ياد نبريم. چون تمام اشخاصي كه خودِ ما مشهورشون كرديم با داشتن تريبون يا در مورد علاقه هاي شخصي خودشون حرف زدن يا تبليغ كارهاشون رو كردن.
 
از درد مردم نگفتن، نسبت به اتفاق هاي تلخ اين روزها بي تفاوت بودن. اين يعني توهين!
جدا شدن وريا از تيم محبوبش يعني توهين!
 
به نظرم الانِ كه بايد بگيم #وريا تنهانيست

 

اخبار مرتبط