دوشان ولاهوویچ، آقای گلی و قهرمانی سری آ همه با هم
دوشان ولاهوویچ خواهان آقای‌ گل سری آ، فاتح اسکودتو، قهرمانی یوونتوس و قهرمانی ایتالیا می باشد

دوشان ولاهوویچ، آقای گلی و قهرمانی سری آ همه با هم

دوشان ولاهوویچ، که فقط 22 سال ست دارد مهاجم یوونتوس می باشد که 2022 با انتقالی 81 میلیون یورویی از فیورنتینا به تورین آمد. دوشان ولاهوویچ خواهان آقای‌ گل سری آ، فاتح اسکودتو، قهرمانی یوونتوس و قهرمانی ایتالیا می باشد. گرچه تا کنون همچنین اتفاقی رخ نداده اما دوشان ولاهوویچ معتقد است همیشه اولین باری وجود دارد و البته که اهداف تیم مقدم بر اهداف شخصی او می باشد. دوشان ولاهوویچ گفت او به پیوستن به یوونتوس افتخار می کند چرا که یوونتوس بزرگ و پر افتخار است و من هم مثل یوونتوس به مبارزه و تسلیم ناپذیری بسیار پایبندم. بازی در یوونتوس برای من مایه لذت و افتخار است.  

اخبار مرتبط