فدراسیون فوتبال ایران باز محکوم به پرداخت شد
فدراسیون فوتبال ایران محکوم به پرداخت مبلغ یک میلیون و سیصد و بیست و پنج هزار یورو شده

مارک ویلموتس سرمربی بلژیکی پیشین تیم ملی که مدت زمان کوتاهی سرمربی ایران بود و عملکرد درخشان و خوبی هم نداشت حالا از ایران شکایت کرده است. دادگاه CAS هم حکم شکایت مارک ویلموتس را صادر کرد. اکنون فدراسیون فوتبال ایران محکوم به پرداخت مبلغ یک میلیون و سیصد و بیست و پنج هزار یورو شده که به این مبلغ سالیانه 5 درصد سود نیز اضافه می گردد.

اخبار مرتبط