اكوادور در جام جهاني مي ماند
فيفا در نهايت تصميم خود را به صورت قطعي اعلام كرد و تيم اكوادور را از جام جهاني ٢٠٢٢ اخراج نكرد. شيلي در چند ماه گذشته بارها شكايت خود از اكوادور را به فيفا ارجاع داد تا شايد بتواند پس از حذف اين تيم از مسابقات جام جهاني، به عنوان تيم بعدي در رده بندي منطقه آمريكاي جنوبي، جايگزين آن ها شوند و بازي افتتاحيه را مقابل قطر انجام دهند. شكايتي كه راه به جايي نبرد.


تيم ملي شيلي قصد داشت با به جريان انداختن يك پرونده در مورد بازيكن غيرقانوني اكوادور (كه اصليت كليمبيايي دارد) تيم سي و دوم جام جهاني باشد. فيفا يك بار مدارك موجود را بررسي كرده و حكم بر ابقا اكوادور در جام جهاني داد. اما چند هفته پيش بار ديگر شيلي با مدارك جديد خواستار تجديد نظر در حكم صادر شده داد.

اين مدارك بايد به فيفا ثابت مي كرد كه بايرون كاستيو، بازيكن ملي پوش اكوادور، در اصل متولد كلمبيا  ست و با جعل مدرك به عنوان فوتباليستي اكوادوري در رقابت هاي مقدماتي حاضر شده است. فدراسيون فوتبال شيلي اعلام كرده بود كه مداركي شامل گواهي ولادت كاستيو در كلمبيا و همچنين فايل صوتي اعتراف او در كشور اكوادور را براي فيفا ارسال كرده است.

اما مثل اينكه مدارك كافي نبوده و تيم ملي شيلي با ستاره هايي چون الكسيس سانچز و آرتورو ويدال رنگ جام جهاني ٢٠٢٢ قطر را نخواهد ديد. راي تجديد نظر فيفا نيز حكم بر حضور اكوادور در بازي افتتاحيه جام جهاني و ابقا در اين رقابت ها داد.

بيانيه فيفا به اين شرح است: "كميته تجديد نظر فيفا با بررسي مدارك ارسال شده از سوي دو طرف دعوا در جلسه اي حكم داد كه شكايت عليه فدراسيون فوتبال اكوادور رد شده و تيم ملي اين كشور در جام جهاني ٢٠٢٢ حضور خواهد داشت. بر اساس مدارك موجود مشخص است كه بازيكن مورد اشاره بر اساس ماده پنج قوانين مرتبط به فيفا داراي مليت اكوادوري است."

با توجه به اين حكم و اين واقعيت كه تقريبا ٩ هفته به جام جهاني بيشتر نمانده، شيلي ديگر نمي تواند بار ديگر درخواست تجديد نظر بدهد و اين پايان راه آن ها در جام جهاني ٢٠٢٢ خواهد بود.

 

اخبار مرتبط