و اين منچستر نفرين شده
اين روزها بيشتر اخبار مربوط به ورزش فوتبال در مورد وضعيت تيم بحران زده منچستر است. يكي از بزرگ ترين باشگاه هاي فوتبال جهان كه اكنون به حد نابودي رسيده است و هيچكس قادر به نجات آن نيست.


تن هاخ سرمربي جديد منچستر در اولين بازي ركورد منفي جديدي براي تيم رقم زد و باعث شد تيم پس از سال ها در خانه به برايتون ببازد. همين اتفاق دوباره اعتراض ها و نقدهاي منفي را بيشتر كرد. كارشناسان ورزشي در شبكه هاي مختلف نظرهايي در مورد چگونگي نابودي يك باشگاه ريشه دار مي دهند.
بسياري معتقدند منچستر ديگر به روزهاي اوج خودش باز نمي گردد و اين در حالي ست كه با مطالعه تاريخچه باشگاه متوجه مي شويد اين تيم يكبار يك تيم كامل را در سقوط هواپيما از دست داده؛ يعني وضعيت از آن زمان هم بحراني تر است.

هواداران منچستري سه سال مي شود كه براي اعتراض به مالكين آمريكايي باشگاه به خيابان ها مي آيند و شعار مي دهند؛ آن ها مي خواهند گليزرها بروند. طرفداران منچستر تهديد كرده اند كه از بازي بعد خانگي (مقابل ليورپول) ورزشگاه را خالي مي كنند. مانند كاري كه طرفداران ميلان سال ٢٠١٥ كردند. بايكوت تيم به صورت كامل. استاديوم بدون تماشاگر كه بزرگ ترين كابوس هر تيمي است.

از طرفي سهام باشگاه رو به سقوط است. سرمايه گذارهاي مختلف ديگر علاقه اي به خريد يا نگهداري سهام باشگاه ندارند و در مناسبات اقتصادي نخريدن سهام منچستر را به ديگران هم پيشنهاد مي كنند.

كارشناسان ورزشي نظرهاي عجيبي كه در طول تاريخ باشگاه بي سابقه بوده را در برنامه هاي تلويزيوني و نشريه ها مطرح مي كنند. يكي مي گويد اين تيم حتا توسط پپ گوارديولا هم درست نمي شود، چه برسد به تن هاخ. يكي ديگر مي گويد تيم هر چه سريع تر بايد عامل اصلي نابودي باشگاه يعني رونالدو را بفروشد يا قراردادش سريعن بايد فسخ شود و از شر او راحت شوند. برخي ديگر مي گويند تيم مشكل هافبك دارد. برخي معتقدند خريدها هدفمند نيست. و اشخاصي مانند روي كين و اسكولز و نويل كه به صورت علني روي آنتن زنده به بازيكنان فحش مي دهند.

در اين آشفته بازار تنها طرفداران باشگاه هستند كه بازنده اصلي محسوب مي شوند. زماني پل اسكولز گفته بود كه خوبي منچستر اين است هيچگاه مثل ليورپول افت نمي كند. ليورپولي ها در سال هاي اوج گيري شياطين سرخ با فرگوسن سه دهه افت را پشت سر گذاشتند. رقيب ديرينيه منچستر در اين سه دهه قهرمان ليگ برتر نشدند ولي حداقل قهرمان ليگ قهرمانان شدند. منچستر از دوران افت ليورپول هم فرا تر رفته. پيش بيني اسكولز بدجور غلط از آب درآمده و تيم در حال متلاشي شدن است.
گويي كولي هاي بيرمنگام تيم محبوب چند نسل از ما را نفرين كرده اند. نفريني ادامه دار و مرگبار.

 

اخبار مرتبط