سر تیتر

آخرین اخبار
پايان كار و جلال
براي سينمايي ها واژه (و جلال) معني خاصي داره، بازيگر كاركشته و حرفه اي كه نقش آدم بد فيلم هاي فارسي قبل و اوايل انقلاب بود و هميشه اسمش تو تيتراژ بعد (و) ميومد

اين نشون ميداد جلال پيشوائيان چه ارزش زيادي براي تيم سازنده فيلم داره. اسم بعد از (وَ)

براي پرسپوليس هم اين ماجرا صدق مي كنه. جلال حسيني اسم بعد از (وَ) تمام فتوحات و قهرماني هاي اين چند سال اخير محسوب ميشه. ستون مطمئن آخر كه احتمال ريزشش براي پرسپوليسي ها  نزديك به صفر درصد بود.

البته سيد جلال نقش منفي اين ماجرا نبود. اتفاقا نقش قهرمان داستان رو داشت. شايد قهرمان اصلي نبود، اونقدر تو مركز توجه قرار نمي گرفت و گل هاي قهرماني رو نمي زد ولي ستوني بود براي قهرمان هاي مختلف كه وقتي كم آوردن يه نگاه به عقب بندازن و بفهمن پشتشون به كي گرمه.

سيد جلال تو تمام باشگاه هايي كه براشون بازي كرد و تيم ملي هميشه با تعصب و مطمئن بود. هميشه بي حاشيه بود و هميشه متين بود… به اندازه اي كه كمتر كسي تو ايران پيدا مي كني كه براش احترام قائل نباشه.

اينجاست كه (و جلال) هم براي فوتبالي ها معني پيدا مي كنه، بعد از خداحافظي و اعلام بازنشسته شدنش…يه معني ارزشمند و خاطره انگيز.