سر تیتر

آخرین اخبار
بازي هاي بزرگ از يك هشتم آغاز مي شود
گمانه زني براي اين كه چه تيم هايي از دور گروهي صعود مي كنند. آن هم به عنوان تيم چندم گروه همواره كار جالبي به نظر مي رسد، گرچه در نهايت اكثر اين درصد بندي ها و حدس ها ممكن است اشتباه از كار در بيايد. در هر صورت گروه بندي هاي جام جهاني ٢٠٢٢ قطر به گونه اي است كه هواداران فوتبال مي توانند شاهد چندين فينال زود هنگام در هر دور حذفي باشند.


تيم ملي كشورمان بخاطر حضور در گروه دوم مسابقات، اگر بتواند از سد حريف قدرتمندي چون آمريكا رد شود و به عنوان تيم دوم گروه، براي اولين بار در تاريخ از دور مقدماتي صعود كند به احتمال زياد به ديدار تيم ملي هلند مي رود.
پس محتمل ترين حدس مي شود
ايران - هلند يا آمريكا - هلند

بازي بعد مي تواند روي كاغذ ميان
آرژانتين - دانمارك
برگزار شود

يكي از مهم ترين ديدارهاي يك هشتم به تيم اول گروه مرگ و احتمالن كرواسي برگزار مي شود
يعني
اسپانيا - كرواسي يا آلمان - كرواسي

احتمال صعود برزيل به عنوان تيم اول گروهش بسيار بالاست و در طرف مقابل بايد در برابر غنا يا اروگوئه قرار بگيرد. شانس غنا بيشتر به نظر مي رسد.

برزيل - غنا

احتمالن تيم اول گروه ما به سنگال خواهد خورد. يعني اگر معجزه عجيب و غريبي رخ دهد، تيم كارلوس كيروش به تيمي برخورد مي كند كه باعث اخراجش از تيم ملي مصر شد. ولي احتمال بالا را در نظر مي گيريم
يعني
انگليس - سنگال

فرانسه قدرتمند به ديدار مكزيك يا لهستان خواهد رفت

بازي بعدي مهمترين بازي يك هشتم است.
ميان بلژيك و تيم دوم گروه مرگ
پس در يك فينال زودهنگام مي توانيم شاهد بازي

بلژيك - اسپانيا يا بلژيك - آلمان باشيم

احتمال صدرنشيني اسپانيا، نسبت يه شرايط بحراني آلمان بيشتر است. پس تيم دوم را آلمان در نظر ميگيريم
 آخرين بازي يك هشتم هم به احتمال زياد ميان دو تيم كينه دار از هم برگزار مي شود. يعني بين پرتغال به عنوان صدرنشين گروهش و تيمي كه در دور مقدماتي ياران رونالدو را تا سرحد حذف برد. پس يكي از جذاب ترين بازي هاي يك هشتم نهايي مي شود.
پرتغال - صربستان


اما يك چهارم نهايي پر از فينال زودهنگام است. به صورت پيش فرض تيمي كه روي كاغذ قوي تر است را به عنوان صعودكننده در نظر مي گيريم.


طبق معمول بيست سال اخير
هلند - آرژانتين

سپس تيم اول گروه مرگ كه پيش فرض اسپانيا در نظر گرفته شده متوجه اشتباهش مي شود و آرزو مي كند كاش تيم دوم صعود كرده بود
اسپانيا - برزيل

اگر همه چيز طبق قدرت تيم ها پيش رود يك ديدار بسيار جذاب هم اينجا خواهيم ديد

انگليس - فرانسه

اما اگر پرتغال تا اين مرحله صعود كرده باشد، اينجا بايد با برنده بازي بلژيك و آلمان ديدار كند. فرض كنيم آلمان.

پرتغال - آلمان

در نيمه نهايي نيز برنده
هلند - آرژانتين
به ديدار برنده
برزيل - اسپانيا مي رود

و برنده انگليس - فرانسه
به ديدار برنده ديدار
پرتغال - آلمان