سر تیتر

آخرین اخبار
ركورد لاليگا در دستان سيمئونه
اگر هيچ اتفاق عجيب و غريبي رخ ندهد ديگو سيمئونه مي تواند در هفته ٢٣ فصلي كه پيش رو داريم ركورد تاريخي لاليگا را بزند. ركوردي كه ٥٠ سال است دو دست تيم همسايه و رقيب است. سيمئونه مي تواند در هفته بيست و سوم به پر سابقه ترين مربي تاريخ لاليگا تبديل شود.


ديگو سيمئونه يازده سال است هدايت اتلتيكو مادريد را برعهده دارد. او امسال مي تواند پر سابقه ترين مربي تاريخ لاليگا شود و ركورد تاريخي ميگل مونيوس رئالي كه با سابقه ٤٢٤ بازي از دهه پنجاه و شصت در اين زمينه ركودار است را بشكند.

ميگل مونيس يكي ديگر از ركوردهاي لاليگا را براي رئالي ها رقم زده است و جالب اينجاست كه تا پيش از اين هم تنها رقيب مونيس در جدول پرسابقه ترين مربي ليگ اسپانيا باز هم مادريدي بود. لوئيس آراگونس كه ٤٠٧ بار روي نيمكت اتلتيكو نشسته و در اين جدول مقام دوم را دارد.

سيمئونه تا به اين لحظه با ٤٠٢ بازي رتبه سوم را در اختيار دارد و تا پايان فصل ٢٣-٢٠٢٢ ركورد خود را به ٤٤٠ بازي مي رساند.
ال چولو كه در پايان اين فصل به عنوان و ركورد پرسابقه ترين مربي تاريخ لاليگا خواهد رسيد يازده سال پيش هدايت اتلتيكو مادريد را به دست گرفت.
او كه بسيار بي سابقه و در مربي گري بسيار جوان بود در اين ١١ سال توانسته افتخارات زيادي را براي باشگاه به دست آورد.
ديگو سيمئونه اتلتيكو را به يكي از قطب هاي مطرح اسپانيا تبديل كرده كه هر فصل شانس قهرماني را با وجود سايه سنگين رئال مادريد و بارسلونا دارد.
او تا به حال با اتلتيكو دو بار قهرمان لاليگا شده است. و دو بار هم اين تيم را به فينال چمپيونز ليگ رسانده است. فينال هايي كه قهرماني در آن را هر دو بار تقديم به رقيب ديرينه خود يعني رئال كرده اند.

جالب ايجاست كه ميگل مونيس كه در چند مقطع به ركورد ٤٢٤ بار هدايت رئال در لاليگا رسيده جزو افسانه هاي اين تيم محسوب مي شود و سيمئونه و اتلتيكو مي توانند با شكستن اين ركورد يك بار ديگر نفرت تمام عيار خود از رقيب همشهري شان را نشان دهند و يك ركورد افسانه اي ديگر را براي رئال خراب كنند.

از طرف ديگر با سيستمي كه فوتبال باشگاهي پيش مي رود به نظر نمي رسد سرمربي ديگري در لاليگا بتواند به ركورد سيمئونه نزديك شود و هيچ باشگاهي حاضر نيست خطر نتيجه نگرفتن با يك سرمربي را بيش از يك يا دو فصل قبول كند. به همين دليل اين ركورد يعني ٤٤٠ بار هدايت اتلتيكو براي ال چولو تا مدت ها دست نخورده خواهد ماند.
اين در صورتي است كه ديگو سيمئونه و سران اتلتيكو مادريد تصميم بگيرند انتهاي فصل بعد قطع همكاري كنند وگرنه با تمديد قرارداد بين طرفين اين ركورد تاريخي دست نيافتني تر هم خواهد شد.

ميگل مونيس در انتهاي فصل ٥٩-١٩٥٨ براي ٧ بازي آخر روي تيمكت رئالي ها نشست. فصل بعد تنها بعد از انجام ١ بازي كنار رفت. اما از فصل ٦١-١٩٦٠ تا ٧٤-١٩٧٣ سرمربي رئال مادريد بود و ٩ عنوان قهرماني به دست آورد.

لوئيس آراگونس از اواسط فصل ٧٥-١٩٧٤ سرمربي اتلتيكويي ها شد. در فصل ٧٩-١٩٧٨ بعد انجام ٤ بازي كنار رفت ولي فصل بعد دوباره روي نيمكت اتلتيكو نشست و تا انتهاي فصل پرافتخار ٠٢-٢٠٠١ سرمربي اين تيم بود. او ١ عنوان قهرماني با اين تيم به دست آورد.

ديگو سيمئونه نيز از اواسط فصل ١٢-٢٠١١ سرمربي سفيد و قرمزهاي پايتخت شد. او به صورت ممتد تا به امروز سرمربي اين تيم بوده است و ٢ عنوان قهرماني براي آن ها به دست آورده است