حرفه اي؛ طارمي پنالتي گيرترين مهاجم جهان
بيشتر تيم هاي مطرح اروپايي، مخصوصا تيم هايي كه به صورت مستقيم رقيب پورتو هستند (مانند اسپورتينگ و بنفيكا) هم چنان از مهارت پنالتي گرفتن طارمي مي ترسند. بحث اينجاست كه آيا مهدي در حال حاضر پنالتي گيرترين بازيكن در ليگ هاي معتبر اروپايي است يا خير؟


مهاجم هاي زيادي در طول تاريخ فوتبال وجود داشته اند كه تخصص زيادي در دايو بستن داخل محوطه جريمه و گرفتن پنالتي از حريفان داشتند؛ فيليپه اينزاگي، رونالدو نازاريو، كرسپو، فابريتسيو راوانلي، رودي فولر و … نام هايي آشنا و مشهور در اين زمينه هستند. در برخي از موارد اين خصيصه بازيكنان به تكنيك اصلي تيم تبديل ميشد و سرمربي سعي مي كرد با اين استراتژي به اصطلاح بازي را درآورد.

يكي از آخرين پنالتي گيرترين مهاجم هاي جهان كه هنوز هم دوران حرفه ايش تمام نشده لوئيس سوارز است. تكرار و دوباره ديدن لحظه هايي كه او از ساده ترين اتفاق يك پنالتي مي سازد را مي توان در كلاس هاي آموزشي به مهاجمين آموزش داد. براي مثال در يكي از بازي هاي بارسلونا مقابل اتلتيكو، با چنان ظرافتي دست مدافع را (چند ثانيه قبل از رسيدن توپ) مي گيرد و دور خود حلقه مي كند كه تيم داوران كه هيچ، شخص مدافع حريف هم باور دارد كه مرتكب خطاي پنالتي شده است.

اما تمام اين نام ها و در مورد آخر گرفتن پنالتي ها توسط سوارز براي پيش از ظهور پديده اي با نام كمك داور ويديويي يا همان (وي اِي آر) است. با ظهور وآر همه حساب و كتاب ها در اين زمينه بهم ريخت. با مرور لحظه اي صحنه مشكوك به خطاي پنالتي داور به راحتي مي تواند تشخيص دهد حركت مهاجم و مدافع واقعا نياز به اعلام ضربه پنالتي دارد يا خير.

با پايين آمدن آمار سوارز در گرفتن پنالتي به خوبي مي توان تغيير مسير اين فن يا حرفه را براي مهاجمين درك كنيد. شايد اگر تمام نام هاي بزرگي كه پيش تر گفته شد نيز اگر در اين دوران بودند با ظهور وآر اين توانايي خاص خود را از دست ميدادند.
تقريبا اين اتفاق بر تمام تاريخ فوتبال و مهاجمين اش تاثير مي گذاشت جز يك نفر؛ مهدي طارمي.

طارمي به شكل اعجاب انگيزي توانايي گرفتن پنالتي از مدافعان را حتا با وجود كمك داور ويديويي دارد. او بهتر از هر مهاجم ديگري بلد است چگونه بدنش را در مسير ميان توپ و مدافع قرار دهد كه پس از برخورد، داور راهي جز اعلام ضربه پنالتي نداشته باشد.

اين در حالي است كه مشخصا به داورها قبل از بازي اطلاع داده شده است كه مهدي طارمي آمار گرفتن پنالتي زياد و عجيبي دارد و بايد در مورد او سختگيري كنند. اتفاقي كه رخ نمي دهد. معمولا داور پس از رخ دادن صحنه ي مشكوك بازي را متوقف مي كند. به سوي وي اي آر مي رود. صحنه را بررسي مي كند و بلافاصله نقطه پنالتي را نشان مي دهد.

به همين دليل ساده مي توان ادعا كرد مهدي طارمي در حال حاضر حرفه اي ترين پنالتي گير جهان است. او در سطح يك فوتبال جهان بازي مي كند و با پيشرفته ترين نوع كمك داور ويديويي سروكار دارد ولي آمارش نه تنها كمتر نشده بلكه روند صعودي دارد.

مهاجم تيم ملي كشورمان حتا در پيش فصل ٢٣-٢٠٢٢ در مقابل موناكو موفق به گرفتن پنالتي و گل كردن ضربه شد. بسياري از ورزشي نويسان پرتغال اين فن و شگرد طارمي را غلط مي دانند و همواره با تندي در مورد او مقاله مي نويسند. هواداران اسپورتينگ و بنفيكا از طارمي متنفرند. آن ها در فضاي مجازي موج هاي زيادي بر عليه او راه مي اندازند.
اما تمام اين ها دليل نمي شود هنر مهدي در گرفتن پنالتي را زير سئوال ببريم. زيرا داوران با كمك وآر پنالتي هاي او را تاييد مي كنند. او به صورت كاملا حرفه اي شناخت كاملي از زبان بدن مدافعين حريف دارد. مي داند بدن خودش را چگونه در مقابل توپ قرار دهد و با اولين ضربه به زمين مي افتد. هيچ چيز اين كار غيرقانوني نيست. يك فن است. بايد حرفه اي اين كار باشي و خوشبختانه مهدي طارمي در حال حاضر حرفه اي ترين بازيكن جهان در اين زمينه است. بي رحم، خونسرد، بدون ترديد پنالتي را مي گيرد، گل مي كند و ٣ امتياز به حساب تيم خودي واريز مي كند.

 

اخبار مرتبط