ايران قهرماني را به ژاپن تقديم كرد
فوتساليست هاي ايران در يك شب پراشتباه عنوان قهرماني بازي هاي آسيايي را به تيم ملي ژاپن تقديم كردند تا كلكسيون ناكامي ملي پوشان ايراني در ورزش هاي مختلف را كامل كنند.

 

پس از ناكامي تيم هاي ملي واليبال، كشتي فرنگي و كشتي آزاد حالا نوبت به شاگردان وحيد شمسايي در فوتسال بود كه بدون جام قهرماني به ايران بازگردند. اين اتفاق در سال هاي قبل در مورد جام ملت هاي آسيا در فوتبال هم افتاده بود و جامي كه از قبل همه ايران را برنده آن مي دانستند با چند اشتباه فردي و آماده نبودن روحي از دست رفته بود.

در فوتسال نيز اين اتفاق تكرار شد. تيم ملي كه تا فينال با درخشش پيش رفته بود در نهايت فينال را به اشتباه هاي فردي و كم تجربه بودن چند بازيكن اش واگذار كرد تا ورزش ايران در رده ملي هيچ افتخار و جام خاصي در چند سال اخير به دست نياورده باشد.

شاگردان وحيد شمسايي با رهبري حسين طيبي كار را بسيار بهتر آغاز كردند و اكثر اوقات سوار بر بازي بودند. ولي تيم ملي ژاپن با كاپيتانش اليويرا توانست در نهايت از فرصت ها بهتر استفاده كند و فينال را با نتيجه ٣ بر ٢ برد.

گل هاي ژاپن اكثرا روي اشتباهات فردي عجيب و غريب به ثمر رسيد. مهمترين آن ها گل سوم اين تيم بود. در حالي كه ايران بازي را دو بر يك عقب بود و از سيستم پاورپلي (استفاده از بازيكن جاي دروازبان) استفاده مي كرد تا گل مساوي را تا دقيقه آخر بازي بزند.
ايران در اين دقايق سراپا حمله بود و در حالي كه ٢٥ ثانيه به پايان بازي مانده بود، سعيد احمدعباسي يك پاس عجيب به منطقه اي كه هيچ بازيكني حضور نداشت داد تا ژاپن موفق به زدن گل سوم شود.

اين اشتباهات دفاعي از يك طرف و فرصت سوزي هاي عجيب مهاجمين نيز از سوي ديگر باعث شد تيم ملي فوتسال ايران نتواند به سيزدهمين قهرماني اش در اين رقابت ها برسد.

شايد با بيشتر شدن تجربه بازيكنان تيم ملي بتوانيم بسيار راحت تر حريف هميشگي خود در آسيا يعني ژاپن را از برابر برداريم. اتفاقي كه در تيم ملي فوتبال نيز رخ داد و ايران را از كسب عنوان قهرماني در جام ملت هاي آسيا دور كرد.