سردار مصدوم شد ولي كريم آماده است
سردار آزمون كه فصل بدي را در بايرلوركوزن مي گذراند با مصدوميت همسترينگ مجموعه بدشانسي هايش در امسال را كامل كرد و به احتمال زياد جام جهاني را از دست مي دهد. كادر فني لوركوزن زمان بازگشت او را ٥ تا ٦ هفته اعلام كردند و جام جهاني قطر ٦ هفته و ٢ روز ديگر آغاز خواهد شد.

 

اين تخمين تقريبي از سوي كادر پزشكي باشگاه بايرلوركوزن نشان مي دهد كه سردار آزمون در اين تاريخ قادر به شروع تمرينات و بازي كردن است و ربطي به آمادگي كامل او براي شركت در يك تورنمنت فوق سنگين ندارد.
از اين رو به احتمال زياد سردار بازي برابر انگليس كه اولين بازي و مهمترين بازي تيم ملي است را از دست خواهد داد. ولي ممكن است از بازي دوم شرايط آرماني براي حضور در جام جهاني را پيدا كند.
البته در اين ميان بايد تصميم كارلوس كيروش براي بردن مهاجم مورد علاقه اش به جام جهاني را نيز در نظر بگيريم. كيروش كه به وسواس در انتخاب بازيكنان و آمادگي آن ها در تورنمنت هاي مختلف مشهور است، ممكن است ريسك بردن يك مهاجم غير آماده و تازه از مصدوميت بازگشته را به جان نخرد و بازيكن جديدي جايگزين او كند.

در حال حاضر كريم انصاري فرد آماده ترين و مشهورترين مهاجم نوك ايران محسوب مي شود. اگر علاقه كيروش به استفاده نكردن از طارمي به عنوان يك مهاجم هدف حفظ شود، كريم انصاري فرد مي تواند به عنوان تنها مهاجم هدف تيم ملي برابر انگليس به ميدان برود.
انصاري فرد در برابر منچستر موفق به گلزني شد و در لباس اومونيا ي قبرس به اولين بازيكن ايراني تاريخ مبدل شد كه به شياطين سرخ گل زده است.

حال بايد ديد شرايط آمادگي سردار تا ٦ هفته ديگر چگونه پيش مي رود و زمان تا رسيدن به اردوي يك هفته مانده به جام جهاني همه چيز را مشخص خواهد كرد. مشكل اينجاست كه كيروش بايد پيش از اردو و در حدفاصل ٤ هفته ديگر ليست نهايي تيم ملي را ببندد و نفرات منتخب را اعلام كند.

چالشي كه هم براي سرمربي پرتغالي و هم براي مردم ايران مي تواند بسيار سخت و سرنوشت ساز باشد.
به اين ترتيب صيادمنش و آزمون مهم ترين مصدوم هاي تيم ملي تا پيش از شروع جام جهاني قطر ٢٠٢٢ هستند و بايد اميدوار باشيم در ٥ هفته سنگين باقي مانده تا اين مسابقات، بازيكن ديگري را به علت مصدوميت از دست ندهيم.

 

اخبار مرتبط